Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kavi.fi

Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikön (MEKU) kuvaohjelmatiimin virkamiesten tehtävänä on lapsille turvallisen mediaympäristön kehittäminen yhteistyössä muiden viranomaisten, järjestöjen ja toimialan yhteisöjen kanssa. 

Kuvaohjelmatiimi valvoo ikärajojen sekä yleisesti kuvaohjelmalain noudattamista. Kuvaohjelmien luokittelua tekevät itsenäiset ja riippumattomat, instituutin kouluttamat kuvaohjelmaluokittelijat. MEKU valvoo kuvaohjelmaluokittelijoiden toimintaa ja ottaa vastaa ikärajaluokitteluihin liittyvää yleisöpalautetta. Kuvaohjelmatiimi luokittelee myös KAVIn Kino Reginassa esitettävät kuvaohjelmat.

Leo Pekkala, apulaisjohtaja, tulosaluepäällikkö, puhelin: 0295 338 008 tai 045 852 7799. 

Leo on Kansallisen audiovisuaalisen instituutin apulaisjohtaja ja mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikön päällikkö ja vastaa kaikista kuvaohjelmalain alaisista lakisääteisistä tehtävistä Suomessa sekä myös mediakasvatukseen liittyvistä asioista. 

Leena Karjalainen, erityisasiantuntija, puhelin: 0295 338 001 tai 050 4390 767 

Leena on yksikön kuvaohjelmatiimin (tarjoaminen ja luokittelu) lähiesihenkilö ja MEKUn apulaisjohtajan ollessa estynyt hän toimii sijaisena kuvaohjelmalain mukaisissa tehtävissä. Hänen tehtäviinsä kuuluvat luokittelijoiden valvonta, koulutukset ja luokittelu. Tiimin esihenkilönä hän osallistuu myös tarjoamisen valvontaan liittyviin tehtäviin ja vastaa luokitteluihin kohdistuvien oikaisuvaatimusten käsittelystä.

Hanna Happo, erityisasiantuntija, puhelin: 0295 338 011  

Hanna toimii osa-aikaisena erityisasiantuntijana kuvaohjelmatiimissä ja on tavoitettavissa maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin. Hannan tehtäviin kuuluvat luokittelijoiden valvonta, koulutukset ja luokittelu. Hanna on PEGIn valituslautakunnan jäsen sekä toimii vuotuisen luokittelijatapaamisen vastuuhenkilönä.

Nelli Kampman, erityisasiantuntija, puhelin 0295 338 054 tai 050 4310 250 

Nelli toimii erityisasiantuntijana kuvaohjelmatiimissä. Hänen tehtäviinsä kuuluu luokittelijoiden valvonta, kuvaohjelmien luokittelu, luokittelijoiden koulutukset sekä koulutusten videomateriaalien tuottaminen. Hän toimii myös luokittelijakoulutuksen vastuuhenkilönä. 

Jarno Virtanen, erityisasiantuntija, puhelin 0295 338 043 tai 050 4680 695 

Jarnon tehtäviin kuuluvat luokittelijoiden valvonta ja koulutukset sekä kuvaohjelmien luokittelu. Hän toimii luokittelijoiden kertauskoulutuksen vastuuhenkilönä.

Milja Lampinen, kuvaohjelmavirkailija, puhelin: 0295 338 007 tai 050 4626 409 

Milja vastaa tiimin laskutuksesta sekä osallistuu koko viraston taloushallinnon tehtäviin. Hän osallistuu myös tarjoamisen valvonnan osa-alueen tehtäviin. 

Ville Sohn, tietojärjestelmävastaava, puhelin: 0295 338 016 tai 050 433 5309  

Ville vastaa yksikön tietojärjestelmistä ja osallistuu myös koko viraston tietohallinnon kehittämiseen. Villen tehtäviin kuuluvat mm. luokittelujärjestelmään (IKLU) ja rekistereihin liittyvät ylläpito- ja kehitystehtävät sekä käyttäjien neuvonta ja koulutus. Tiimin esihenkilönä hän osallistuu myös tarjoamisen valvontaan liittyviin tehtäviin ja vastaa luokitteluihin kohdistuvien oikaisuvaatimusten käsittelystä.

Jarno Lehtonen, ICT-suunnittelija, puhelin: 0295 338 013 tai 050 430 1546 

Jarnon tehtäviin kuuluvat esitystekniikkaan liittyvät asiat (mm. tiedostojen siirtoon, esitysformaatteihin ja muihin teknisiin kysymyksiin liittyvät asiat) sekä muut viraston ICT-asiat. Jarno osallistuu myös luokittelujärjestelmän (IKLU) ja rekistereihin liittyviin ylläpito- ja kehitystehtäviin sekä käyttäjien neuvontaan ja ohjaukseen. 

Erika Lauri, ylitarkastaja, puhelin: 0295 338 056 tai 050 4772 945
(virkavapaalla 13.12.2023–31.12.2024)

Erika vastaa tarjoamisen valvonnan osa-alueesta ja toimii juridisena asiantuntijana MEKU-yksikön lakisääteisissä hallintotehtävissä, kuten selvityspyyntöjen laatimisessa, esityslupahakemusten käsittelyssä ja esittelyssä sekä tarjoamisen valvontaan liittyvien oikaisuvaatimusten käsittelyssä. Hän osallistuu myös luokitteluun ja koulutuksiin sekä toimii KAVIn tietosuojavastaavana.