Voiko ikäraja muuttua?


 

Perusteltu palaute saattaa johtaa kuvaohjelman uudelleenluokitteluun.

Mikäli elokuvan, televisio-ohjelman tai muun kuvaohjelman ikäraja vaikuttaa olevan liian matala tai korkea, siitä voi kuka tahansa antaa palautetta. Perusteltu palaute saattaa johtaa kuvaohjelman uudelleenluokitteluun. 

Kuvaohjelmaluokittelijan tekemään kuvaohjelman luokittelupäätökseen tyytymätön asianosainen voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Kansalliselle audiovisuaaliselle instituutille. 

KAVIn tekemään luokittelupäätökseen tyytymätön asianosainen saa hakea siihen muutosta kuvaohjelmalautakunnalta kirjallisella valituksella.