Mitä medialukutaidolla tarkoitetaan osana eri ikäisten kasvatusta ja millainen pedagoginen käytäntö tukee osaamisen kehittymistä?   

Polkuja medialukutaitoon -koulutuskokonaisuus tarjoaa tukea medialukutaidon kehittämiseen osana opetus- ja kasvatustyötä. Maksuttomat ja avoimesti verkossa saatavilla koulutukset on suunnattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen ammattilaisille sekä kaikille lasten ja nuorten kanssa työskenteleville.   

Polkuja medialukutaitoon kokonaisuuteen kuuluu viisi erikseen toteutettua koulutusta, joihin pääset tutustumaan linkkien kautta:   

Polkuja medialukutaitoon varhaiskasvatuksessa -videokoulutus 

Polkuja medialukutaitoon esiopetuksessa -videokoulutus 

Polkuja medialukutaitoon vuosiluokilla 1-2 -videokoulutus 

Polkuja medialukutaitoon vuosiluokilla 3-6 -videokoulutus 

Polkuja medialukutaitoon vuosiluokilla 7-9 -videokoulutus 

Koulutuksen avulla pääset tutustumaan uusiin valtakunnallisiin osaamisen kuvauksiin ja pohtimaan niiden tarjoamaa tukea käytännön työn kannalta. Videokoulutus jatkaa Uudet lukutaidot -ohjelmassa julkaistujen pedagogisten tukimateriaalien sarjaa, ja liittyy läheisesti jo aiemmin julkaistuihin Polkuja medialukutaitoon -oppaisiin.   

Koulutuksista voit valita tiettyä ikäryhmää koskevan polun: varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen on tarjolla oma osionsa, samoin vuosiluokille 1-2, 3-6 sekä 7-9. Asiantuntijavideoiden ja tekstien lisäksi koulutuksessa kuulet ikäryhmän parissa työskentelevän kollegan vinkkejä siihen, mitä lasten ja nuorten kanssa voi näiden taitojen parissa tehdä sekä pääset tutustumaan tarjolla olevaan tukimateriaaliin.  

Koulutuskokonaisuutta voi käyttää niin omaehtoiseen tutustumiseen, kuin kasvatus- ja opetustyön suunnitteluun ja kehittämiseen yhdessä kollegojen kanssa.   

Lisätietoja koulutuskokonaisuudesta: 

Sari Murtonen, projektiasiantuntija, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti  

sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@kavi.fi