KAVIn erityisasiantuntijana työskentelevä KM Saara Salomaa tarkasteli väitöstutkimuksessaan mediakasvatusta osana varhaiskasvatuksen opettajien työtä ja koulutusta. Salomaan tutkimus tarjoaa uutta tietoa sekä kasvatustoiminnan että ammattilaisten osaamisen kehittämisen tueksi.

Tutkimuksen mukaan opettajien mediakasvatustietoisuus olisi tärkeää tavoitteellisen mediakasvatuksen toteutumiseksi.

– Mediakasvatus vaikuttaa toteutuvan epätasaisesti sekä käytännön työssä että eri yliopistoissa, Salomaa kertoo. Jopa mediakasvatusta hyvin monipuolisesti toteuttaneet opettajat olivat osittain epätietoisia sen tavoitteista. Toisaalta mediakasvatuksen toteutumista edistää se, että kaikki varhaiskasvatuksen järjestäjät ovat velvoitettuja sitä tarjoamaan. Lisäksi aihe oli huomioitu kaikissa varhaiskasvatuksen opettajia kouluttavissa yliopistoissa.

Salomaan tutkimuksen keskeinen tulos on uuden mediakasvatustietoisuuden käsitteen kehittäminen ja sen tuominen edelleen varhaiskasvatuksen kehittämisen välineeksi.

– Opettajan toteuttaman mediakasvatuksen taustalla vaikuttavat käsitykset lapsista ja mediasta sekä mediakasvatuksen tavoitteista, keinoista ja merkityksestä. Näistä käsityksistä koostuu mediakasvatustietoisuus. Muuttuvassa mediaympäristössä jäsentynyttä ja perusteltua tietoisuutta tarvitaan, jotta kasvatuksessa osataan laadukkaasti tarttua olennaiseen ja kehittää pedagogiikkaa lasten tarpeita vastaavaksi, Salomaa kertoo.

Lue koko artikkeli Tampereen yliopiston verkkosivuilta