Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma edistää kaikkien lasten ja nuorten tasa-arvoista mahdollisuutta oppia tieto- ja viestintäteknologista (tvt) osaamista, medialukutaitoa ja ohjelmointiosaamista koko maassa. Opetuksen ja varhaiskasvatuksen digiosaamisen kehittymisen tueksi on nyt saatavilla uusia käytännönläheisiä oppaita sekä muita esimerkkejä ja vinkkejä.

Opetushallitus ja Kansallinen audiovisuaalinen instituutti ovat julkaisseet aiemmin perusopetukseen kuvaukset oppilaan hyvästä tvt-osaamisesta, medialukutaidosta ja ohjelmointiosaamisesta. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kuvataan hyvää pedagogista toimintaa. Kuvauksilla tuetaan opettajien työtä ja vahvistetaan lasten ja nuorten digiosaamisen tasa-arvoa koko maassa.

Nyt opettajien työn tueksi julkaistaan maksutonta helppokäyttöistä tukimateriaalia monipuolisen osaamisen edistämiseksi. Materiaalit tukevat opetussuunnitelmien perusteiden toteuttamista.

Ota ideat käyttöösi

Ohjelmoinnillista ajattelua voi harjoitella jo varhaiskasvatuksessa. Pienten lasten kanssa on kysymys ajattelun ja ongelmanratkaisemisen taidoista, leikistä, yhdessä oivaltamisesta ja teknologiaan tutustumisesta arkisissa tilanteissa. Polkuja ohjelmointiosaamisen -oppaat ovat saatavilla varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen sekä alakouluun ja yläkouluun.

Opetuksen ja varhaiskasvatuksen käyttöön on tarjolla runsaasti digitaalisia palveluita. Pedagogisesti laadukasta digitaalista oppimisympäristöä on kuvattu ensimmäistä kertaa. Tämän määrittelyn avulla opettaja ja hankintoja valmisteleva henkilö voi arvioida palvelujen pedagogista laatua. Määrittelyä voivat hyödyntää myös yritykset, jotka kehittävät palveluita opetuksen käyttöön.

Uusien teknologioiden ja digitaalisten palvelujen sovellettavuus pedagogisessa käytössä saattaa pohdituttaa kouluissa. Työn tueksi esitellään erilaisia käytännön esimerkkejä niiden käytöstä. Aiheita ovat esimerkiksi lisätyn todellisuuden ja äänikirjojen käyttö oppimisessa. Polkuja medialukutaitoon -oppaat taas johdattelevat mediataitoihin. Medialukutaito ja kriittinen ajattelu kasvavat itse tekemällä.

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma on osa opetus- ja kulttuuriministeriön laajempaa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa (2020–2022). Kehittämisohjelmassa Kansallinen audiovisuaalinen instituutti vastaa medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen osakokonaisuuksista ja Opetushallitus tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen osakokonaisuudesta.