Uudet Polkuja medialukutaitoon -oppaat kokoavat yksiin kansiin sen, mitä jokaisen kasvattajan ja opettajan on hyvä tietää mediakasvatuksesta. Maksuttomien oppaiden avulla voi opettaa medialukutaitoa lapsille ja nuorille varhaiskasvatuksesta aina yhdeksäsluokkalaisiin asti.

Mediakasvatuksen asiantuntijan Sari Murtosen mukaan kaikki tarvitsevat medialukutaitoa. Eri ikäryhmillä korostuvat kuitenkin eri asiat. “Pienten lasten kohdalla medialukutaitoa on esimerkiksi taito kertoa median herättämistä tunteista. Isommat lapset tarvitsevat tukea voidakseen tarkastella mediaa uteliaasti mutta kriittisesti.”

Polkua medialukutaitoon kuljetaan käytännön esimerkkien kautta. Samalla esitetään selkeästi, miten tekeminen liittyy käytössä oleviin opetussuunnitelmiin.

Oppaat on julkaistu osana Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmaa. Kansallinen audiovisuaalinen instituutti toteuttaa ohjelmaa yhdessä Opetushallituksen kanssa. KAVIn asiantuntijoiden lisäksi kirjoitustyöhön osallistui opettajia ja muita kasvatuksen asiantuntijoita. Lisää oppaita ja muuta materiaalia on tulossa.

Oppaat ovat avoimesti ladattavissa alla löytyvistä linkeistä:

Opas varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen: https://www.mediataitokoulu.fi/polkuja_varhaiskasvatus.pdf
Opas vuosiluokille 1-6: https://www.mediataitokoulu.fi/polkuja_alakoulu.pdf
Opas vuosiluokille 7-9: http://www.mediataitokoulu.fi/polkuja_ylakoulu.pdf

Avoimesti saatavilla olevien sähköisten versioiden lisäksi medialukutaidon oppaita saa myös painettuina, joulukuusta alkaen. Painettuja oppaita on mahdollista tilata ennakkoon jo nyt tästä.

Oppaat ilmestyvät myöhemmin myös ruotsiksi.