Kansallisissa mediakasvatuksen linjauksissa tavoitteeksi esitetään kattava, laadukas ja systemaattinen mediakasvatus yhdenvertaisesti kaikille ihmisille Suomessa.  

Medialukutaidon edistämistoimet eivät tällä hetkellä tavoita kaikkia kansalaisia. Yhdenvertaisen mediakasvatuksen ja medialukutaidon edistämiseksi tarvitaan ajantasaista tietoa ja suosituksia toimienpiteistä.   

Mediakasvatusfoorumissa julkaistaan 24.5.2022 Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen yhteistyössä toteuttama selvitys, jossa kuvataan medialukutaitojen ja mediakasvatuksen tilaa Suomessa inklusiivisuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmista. Selvitys kokoaa yhteen hyviä käytänteitä yhdenvertaisen mediakasvatuksen edistämiseksi sekä tarjoaa suuntaviivoja tulevaisuuteen. 

Selvityksen tarkastelu pohjautuu 17 mediakasvatuksen parissa toimivan asiantuntijan haastatteluun. Asiantuntijat työskentelevät ympäri Suomea yhteiskunnan eri sektoreilla. 

Medialukutaitojen tila vaihtelee – syynä tiedon puute 

Selvityksen tulosten perusteella medialukutaitojen tila vaihtelee merkittävästi eri ihmisryhmien ja yhteisöjen välillä. Yhtenä keskeisenä syynä tähän on tiedon puute katveessa olevista kohderyhmistä. Tiedon lisääminen onkin selvityksen mukaan keskeisimpiä mediakasvatuksen saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta tukevia tekijöitä. 

Inklusiivisuuden näkökulmasta haasteena näyttäytyy usein liian suppea käsitys mediakasvatuksesta sekä medioiden kokonaisvaltaisesta vaikutuksesta ihmisten elämään. Mediakasvatus tulisikin nähdä yhteiskuntaa läpäisevässä roolissa ja toimintaperiaatteena, eikä yksittäisenä toimintona tai oppiaineena tietyllä sektorilla. 

Selvityksen johtopäätöksenä on, että mediakasvatuksen ja medialukutaitojen yhdenvertaisuuden edistäminen edellyttää kokonaisvaltaisempaa näkemystä aiheen parissa toimivista tahoista.  

Lisätietoja selvityksestä 

Selvitys on ladattavissa kokonaisuudessaan KAVIn verkkosivuilta 

Selvityksen julkaisua voi seurata suorana Mediakasvatusfoorumin striimin kautta 24.5.2022 klo 9.30 alkaen osoitteessa meku.fi/live. Striimi tulkataan suomalaiselle viittomakielelle. 

Selvityksen toteuttaneiden tutkijoiden esitystallenne on heti Mediakasvatusfoorumin jälkeen katsottavissa KAVIn Asiaa mediakasvatuksesta -kanavalla. Suomeksi ja ruotsiksi tekstitetyt tallenteet julkaistaan myöhemmin.