Mediataitoviikolla tehdään näkyväksi mediakasvatustyötä ja korostetaan medialukutaidon merkitystä lapsille, nuorille ja aikuisille. Viikon aikana saadaan alustavia tuloksia uudesta selvityshankkeesta kunnille, jaetaan parhaita ideoita medialukutaidon edistämiseen sekä julkaistaan medialukutaidon oppaat kolmella saamen kielellä.

Tällä viikolla vietettävän kansallisen Mediataitoviikon teemana on ”tehdään mediakasvatus näkyväksi”. Teemaan liittyen Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore ja Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI) toteuttavat yhteistyössä kuntien mediakasvatukseen liittyvän selvityksen. Tutkimusta varten on haastateltu lähes kolmekymmentä viranhaltijaa kahdeksassa erikokoisessa kunnassa eri puolilla Suomea.   

Tutkimuksesta selviää, että kunnilla on laajat edellytykset tarjota mahdollisuuksia medialukutaidon edistämiseen eri-ikäisille ihmisille. Yleisimmin medialukutaidon edistäminen nähdään varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja kirjastojen toimialueena. Tämä näkyy myös Mediataitoviikolla, sillä suurin suuri osa ilmoittautuneista ammattilaisista työskentelee näillä sektoreilla. 

Lasten ja nuorten mediakasvatus perustuu opetussuunnitelmiin ja lakisääteisiin tehtäviin, mutta monissa kunnissa on epäselvää, kenen vastuulla aikuisten medialukutaito on. Kirjastojen lisäksi kolmannen sektorin toimijoilla on tärkeä rooli aikuisten tavoittamisessa. 

“Kunnissa ei ole välttämättä kokonaiskuvaa siitä, mitkä kaikki tahot mediakasvatusta edistävät ja mitä toimenpiteitä sen edistämiseksi tulisi tehdä”, summaa Cuporen erikoistutkija Anna Kanerva. 

Selvityksestä käy myös ilmi, ettei mediakasvatus ja medialukutaidon edistäminen ole vielä löytänyt vahvasti paikkaansa kaupunkitason strategioissa. Kunnissa kaivataankin enemmän valtakunnan tason ohjeistusta ja tukea. Lisää alustavia tuloksia selvityksestä löydät Medialukutaito Suomessa -sivustolta.

Mediakasvatusta kymmeniltä kumppaneilta ja myös saamen kielillä 

Mediataitoviikkoa on tehty tänä vuonna yhdessä 57:n eri kumppanin kanssa, jotka edustavat järjestöjä, viranomaisia, mediaa ja yritysmaailmaa. Kumppanit tuottavat sisältöä ja tapahtumia eri kohderyhmille sekä lisäävät tietoisuutta medialukutaidon merkityksestä. 

Viikon tapahtumakalenterista löytyy esimerkiksi Mediataitoviikon vanhempainilta, jossa Suomen Safer Internet -toiminnan asiantuntijat jakavat vanhemmille tietoa lasten ja nuorten medialukutaidosta, turvataidoista netissä ja pelikasvatuksesta. Mediataitoviikon kumppani Google puolestaan järjestää medialukutaitoa ja väärän tiedon torjuntaa käsittelevän asiantuntijatapahtuman. 

Viikon aikana julkaistaan medialukutaidon ja ohjelmointiosaamisen oppaat pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielillä. Oppaat ovat osa Uudet lukutaidot -ohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää opetuksen laatua ja yhdenvertaisuutta. Oppaiden käännöksissä on tehty yhteistyötä Saamelaiskäräjien kanssa. Myös ruotsinkieliseen viestintään on panostettu aiempaa paremmin ja mukaan onkin ilmoittautunut ennätysmäärä ruotsinkielisiä ammattilaisia. Kaiken kaikkiaan Mediataitoviikkoon on ilmoittautunut yli 2300 ammattilaista päiväkodeista, kouluista, kirjastoista, nuorisotyöstä ja muilta kasvatuksen ja kulttuurin aloilta aina Utsjoelta Ahvenanmaalle. 

Mediataitoviikkoa vietetään ympäri maata 6.-12.2.2023 erilaisten kampanjoiden, tempausten ja toimintojen merkeissä. Teemaviikon tavoitteena on edistää eri-ikäisten ihmisten medialukutaitoa ja vahvistaa aikuisten valmiuksia mediakasvatukseen. Mediataitoviikkoa koordinoi Kansallinen audiovisuaalinen instituutti. Tänä vuonna vietetään 11. Mediataitoviikkoa. 

Lisätietoja 

Mediataitoviikko:

Julia Alajärvi, erityisasiantuntija (KAVI)
julia.alajarvi@kavi.fi, 050 434 4229 

Mediataitoviikon tiedot ja kumppaniorganisaatiot: www.mediataitoviikko.fi 

Selvityshanke kuntien roolista mediakasvatuksessa: 

Anna Kanerva, erikoistutkija (Cupore)
anna.kanerva@cupore.fi, 050 302 1414 

Katja Oksanen-Särelä, tutkija (Cupore)
katja.oksanen-sarela@cupore.fi, 050 505 6414

Valmis selvitys julkaistaan Mediakasvatusfoorumissa 23.5.2022. 

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen virasto, jonka yhtenä lakisääteisenä tehtävänä on edistää mediakasvatusta Suomessa. 

Cupore on kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus, jonka tehtävänä on tuottaa ja välittää kulttuuripolitiikkaa koskevaa tutkimustietoa, selvityksiä ja arviointeja päätöksenteon ja kansalaisyhteiskunnan käyttöön. 

Kuva: Niko Sieppi