Linjauksen tavoitteet ja toimenpideohjelma suomalaisen mediakasvatuksen tulevaisuudelle tähtää kattavaan, laadukkaaseen ja systemaattiseen mediakasvatukseen.

”On hienoa, että niin moni organisaatio on antanut panoksensa linjausten uudistustyöhön”, KAVIn apulaisjohtaja Saara Salomaa sanoo. ”On välttämätöntä, että julkiset palvelut, kansalaisyhteiskunta, tutkimus ja yritykset toimivat kaikki osaltaan mediakasvatuksen ja sen myötä medialukutaidon edistämiseksi ja toteuttamiseksi.”

Linjausten visiona on, että vahvan mediakasvatustyön tuloksena Suomessa jokaisen ihmisen mahdollisuudet kehittää medialukutaitoaan paranevat. Linjauksissa esitetään useita tavoitteiden saavuttamista tukevia toimenpide-ehdotuksia.

Medialukutaito Suomessa -linjaukset pyrkivät selkeyttämään mediakasvatuksen toimijakenttää ja kuvaamaan suomalaisen mediakasvatuksen vahvuuksia, arvoja ja periaatteita. Lisäksi nostetaan esiin kehittämiskohteita sekä niihin vaikuttavia yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja teknologisia kehitystrendejä.

Salomaa katsoo kuitenkin jo eteenpäin.

”Linjaukset ovat yhdenlainen välietappi ja niiden todellinen vaikuttavuus syntyy toimeenpanovaiheessa. Suomalainen mediakasvatustyö on maailmallakin tunnettua ja arvostettua. Yhdessä voimme tehdä siitä entistäkin parempaa.”

Tutustu Medialukutaito Suomessa -julkaisuun ja uusiin, upeisiin Mediakasvatus Suomessa -verkkosivuihin.