Uusia taitoja tulevaisuuteen: digiä, mediaa ja ohjelmointia”-tilaisuuksissa käsitellään kevään 2022 aikana uusia lukutaitoja digitaalisessa ajassa. Asiantuntijapuheenvuorot ja esittelyt tarjoavat näkökulmia sekä tukea käytännön työhön ja pedagogisen toiminnan kehittämiseen. 

Maksuttomiin webinaareihin ja tapahtumiin ovat tervetulleet kaikki varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen opetus- ja kasvatustyön ammattilaiset sekä kaikki lasten ja nuorten parissa työskentelevät.

Lukuvuoden 2021-2022 aikana osaamisen kuvauksia kehitetään yli 40 paikallisessa  kehittämishankkeessa. Asiantuntijoiden ja tutkijoiden lisäksi tilaisuuksien puhujat edustavat pääosin tietyn alueen Uudet lukutaidot -hankekuntia. Tilaisuudet järjestetään yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa.

Tilaisuuksien ohjelma:

Lounais-Suomen webinaarissa 9.3. professori Marjaana Veermans Turun yliopistosta tuo opettajankoulutuksen näkökulman lasten ja nuorten digitaalisen osaamisen kehittämisessä. Tämän yhteisen osuuden jälkeen osallistujat voivat valita kolmesta rinnakkaisesta esittelyjen sarjasta, joissa yhdessä perehdytään varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kysymyksiin, toisessa alakoulun ja kolmannessa yläkoulun opetusta koskeviin asioihin.

Saamme myös kuulla vinkkejä käytännön toteutuksista, aina päiväkodin bee-bot -ohjelmointihetkistä yläkoulun VR-työpajoihin.

Itä-Suomen tilaisuus toteutuu paikan päällä Kuopiossa 22.3. klo 8.30-15.15. Koulutuspäivän ohjelma koostuu rinnakkaisista työpajoista uusien lukutaitojen teemoista. Varhaiskasvatuksen väelle erityisesti kohdennettu ohjelma on iltapäivällä.

Avauspuheenvuoron pitää Linda Liukas, joka on tunnettu taidostaan innostaa ohjelmoinnin pariin. Lisäksi päivässä on mahdollista osallistua Lindan pitämiin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen työpajoihin. Osa päivän ohjelmasta striimataan KAVIn Asiaa mediakasvatuksesta -kanavalla.

Pohjois-Suomen ja Lapin webinaari toteutetaan 23.3. klo 13.00-16.00. Tilaisuuden avaa Lapin yliopiston apulaisprofessori Päivi Rasi-Heikkinen, joka puheenvuorossaan pohtii Uudet lukutaidot -kehittämisohjelmassa julkaistuja osaamisen kuvauksia tulevaisuudessa tarvittavien taitojen näkökulmasta.

Yhteisten puheenvuorojen lisäksi tilaisuus on jaettu kahteen eri linjaan, joista toinen on suunnattu varhaiskasvatuksen parissa toimiville henkilöille ja toinen esi- ja perusopetuksen toimijoille. Työpajoja pitävät Pohjois-Suomen ja Lapin alueen kuntien lisäksi Rovaniemen LUMA-keskus sekä Jyväskylän yliopiston apulaisprofessori Pekka Mertala. Aikaa on varattu myös hyvien käytänteiden jakamiselle ja verkostoitumiselle.

Länsi-ja Sisä-Suomen webinaari järjestetään 28.3. klo 13-15. Iltapäivän avaa dosentti, yliopistotutkija Jussi Okkonen Tampereen yliopistosta puheenvuorollaan siitä, miten digitaalinen lukutaito tukee lasta koulupolulla. Tämän jälkeen varhaiskasvatusta ja esiopetusta koskevan esittelyjen sarjassa perehdytään osaamisen kuvausten mukaiseen pedagogisen työn kehitätmiseen paikallishankkeissa. Päivän lopuksi saamme kuulla vielä Pikku Kakkosen tuottamista materiaaleista pienempien lasten mediakasvatukseen.

Perusopetuksen osuudessa puhutaan muun muassa kriittisestä lukutaidosta sekä siitä, miten ohjelmointiosaaminen tukee laaja-alaista oppimista. Oman näkökulmansa yläkoululaisten mediataitoihin antavat myös Tampereen kaupungin mediapaja sekä kirjasto.

Uusia taitoja tulevaisuuteen: digiä, mediaa ja ohjelmointia –koulutusten sarja:

9.3. klo 13-16. Lounais-Suomen tilaisuus. Katso täältä lisätietoja ja ilmoittaudu. 

22.3. Itä-Suomen tilaisuus Kuopiossa. Katso täältä lisätietoja ja ilmoittaudu.

23.3. klo 13-16. Pohjois-Suomen ja Lapin tilaisuus webinaarina. Katso täältä lisätietoja ja ilmoittaudu.

28.3. klo 13-16. Länsi-ja Sisä-Suomen tilaisuus webinaarina. Katso täältä lisätietoja ja ilmoittaudu.

Lisäksi järjestämme 28.4. valtakunnallisen webinaarin. Laitathan jo päivämäärän muistiin!

Lisätietoja www.uudetlukutaidot.fi