Filmilöydöt


Vanhan filmimateriaalin käsittelyssä on oltava hyvin varovainen.

Löysitkö vanhoja filmejä tai muuta elokuvaan liittyvää historiallista aineistoa?

Käsitellessäsi löytämääsi materiaalia, ota huomioon seuraavat seikat:

Vanha filmimateriaali voi olla herkästi syttyvää nitraattifilmiä, jota on käsiteltävä suurella varovaisuudella. Nitraattifilmiä käytettiin ammattimaisessa elokuvanteossa yleisesti vielä 1950-luvun lopulla. Tulenarka nitraattifilminauha on aina 35 mm levyistä ja yleensä mustavalkoista selluloidinauhaa. Myös varhaisia niin sanottuja väritoonattuja filmejä saattaa esiintyä. Jos löydät 35 mm:n levyistä filmiä, ota yhteys Kansalliseen audiovisuaaliseen instituuttiin, josta saat tarkemmat toimintaohjeet. Muun kuin 35 mm:n materiaalin voi lähettää saatekirjeellä varustettuna suoraan Kansalliseen audiovisuaaliseen instituuttiiin. 

Oheismateriaali talteen

16 mm tai sitä kapeammat (9,5 ja 8 mm) lähinnä amatöörikäytössä olleet filmileveydet eivät ole herkästi palavaa materiaalia. Tämäkin filmilaatu on kuitenkin erittäin vaurioitumisherkkää, joten älä yritä esimerkiksi tunnistamistarkoituksessa ajaa elokuvaa projektorilla tai muulla katselulaitteella.

Säästä myös elokuvan kelat, kääreet, kotelot tai purkit nimilappuineen ja muine merkintöineen sekä mahdollinen muu oheismateriaali kuten julisteet, valokuvat, muistivihkot ja tilikirjat.

Koska sähköiskun vaara on ilmeinen, ei vanhoja sähkökäyttöisiä elokuvalaitteita (projektorit, leikkauslaitteet, kuvausvalaisimet jne.) saa ennen asiantuntijan tarkastusta kytkeä sähköverkkoon. Jos mahdollista, museoitava laite on parasta lähettää sellaisenaan Kansalliseen audiovisuaaliseen instituuttiin tai toimia sieltä saatavien ohjeiden mukaisesti

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin museokokoelman kartuttamiseksi vastaanotetaan filmien ja kinoteknisten laitteiden lisäksi kaikkea muutakin elokuviin liittyvää oheismateriaalia.

Talletukset ja löydöt vastaanottavat:

Kotimaiset filmit: 

Tommi Partanen vastaava arkistonhoitaja, p. 0295 3381 25

Miia Väinämö, konservaattori , p. 0295 3380 22

Oheismateriaalit

Olavi Similä, arkistonhoitaja, p. 0295 3381 21