Sedan 2011 har KAVIs enhet för digitala tjänster överfört det inhemska filmarvet i digital form. Tack vare Elonet, KAVIs förnyade film portal i Finna.fi, kan man nu bekanta sig med dessa skatter online. För tillfället Elonet bjuder på över 200 långfilmer och tusentals kortfilmer av olika slags (dokumenter, reklamer osv.), lejonparten i 4K Ultra HD format.  Elonet, lanserat som streamingtjänst förra december, är en gratis service riktat åt både privatpersoner och kulturiska och pedagogiska ändamål. Kommersiellt bruk av Elonets innehåll är inte tilllåtet utan KAVIs licens.

Titta på filmer!