Utbildningar och evenemang


 KAVI utbildar klassificerare av bildprogram.

Till KAVI:s lagstadgade uppgifter hör att utbilda nya klassificerare av bildprogram och ordna regelbundna repetitionsutbildningar för klassificerare. Dessutom erbjuder KAVI klassificerare av bildprogram fortbildning i form av årliga klassificerarmöten. 

Man kan utbilda sig till klassificerare av bildprogram om man så önskar. Förutsättningarna för att godkännas som klassificerare är: 

  • myndig ålder 
  • lämplighet för uppgiften (inte t.ex. sensoriska funktionshinder som förhindrar utförandet av uppgiften) 
  • inga domar för brott som nämns i lagen om bildprogram (straffregisterutdrag som är högst sex månader gammalt ska visas upp) 
  • klassificerarutbildning som avlagts med bedömningen godkänd 

På klassificerare av bildprogram tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar och skadeståndsansvar. En klassificerare av bildprogram ska utföra klassificeringen självständigt och oberoende.   

Utbildningen för klassificerare av bildprogram och repetitionsutbildningen innehåller åtminstone ämnen som gäller denna lag, barns utveckling, klassificering av bildprogram och klassificeringsgrunderna samt yttrandefrihet. Institutet fastställer de krav som utbildningen för klassificerare av bildprogram och repetitionsutbildningen ska uppfylla. I repetitionsutbildningen ingår dessutom en förhandsuppgift och skyldigheten att visa upp ett nytt straffregisterutdrag.  

Ett godkännande som klassificerare av bildprogram är i kraft fem år i taget. För att få fortsätta som klassificerare av bildprogram förutsätts deltagande i en repetitionsutbildningsdag som ordnas av KAVI. Repetitionsutbildningen ska genomföras tidigast sex månader innan godkännandet upphör att gälla (13 § i lagen om bildprogram). Klassificerings- och övervakningssystemet för bildprogram IKLU skickar ett automatiskt meddelande till klassificeraren 6 månader innan klassificeringsrätten upphör.  

Se prislistan för priset på utbildningen till klassificerare av bildprogram och repetitionsutbildningen.

Utbildningar 2024

Klassificerarutbildning 2024 

Klassificerarutbildning 2024: 9–10.10.2024 + 14.11.2024 + alternativa provdagar 12.12.2024 / 9.1.2025 / 13.2.2025 

Anmäl dig till klassificeringsutbildningen senast måndagen den 9.9.2024 kl. 16.15

Repetitionsutbildning 2024 

Repetitionsutbildningar 2024: 18.4.2024 och 26.9.2024

Anmälan till repetitionsutbildningen i april har stängt.

Anmäl dig till repetitionsutbildningen i senast torsdagen den 22.8.2024 kl. 16.15.

I början av 2023 sammanslogs Repetitionsutbildningen 1 och Repetitionsutbildningen 2, så de nuvarande repetitionsutbildningarna är avsedda för de klassificerare av bildprogram som har fått behörighet som klassificerare för fem eller tio år sedan. Det är också möjligt att delta i repetitioner om man inte deltagit i den tidigare repetitionsutbildningen och den egna klassificeringsrätten därför är föråldrad.

Klassificerardag

KAVI ordnar en gång om året ett möte för godkända klassificerare, där man fördjupar sig i aktuella frågor gällande åldersgränsklassificeringen.  

Nästa klassificerardag ordnas torsdag 23.5.2024. 

Du kan delta online eller på KAVI:s nya teater Bio Valentin, Kaikukatu 2 C, 6:e våningen. Teatern har en kapacitet på 40 personer, platserna kommer att fyllas enligt först till kvarn-principen. Registreringen stänger den 10.5.

Anmäl dig till klassificerardag

Anmäl dig till klassificerardag (online)

Mer information fås av: 

Klassificerarutbildning:

Specialsakkunnig Nelli Kampman (nelli.kampman@kavi.fi

telefon 0295 338 054 eller 050 4310 250

Repetitionsutbildning:

Specialsakkunnig Jarno Virtanen (jarno.virtanen@kavi.fi

telefon: 0295 338 043 eller 050 4680 695 

Klassificerardag:

Specialsakkunnig Hanna Happo (hanna.happo@kavi.fi

telefon: 0295 338 011  

Praktiska arrangemang:

Bildprogramstjänsteman Milja Lampinen (milja.lampinen@kavi.fi

telefon: 0295 338 007 eller 050 4626 409