Informationstjänsten


Radio- och tv-arkivets informationstjänst besvarar frågor om radio- och tv-program och ger råd om användningen av materialet.

Du kan boka tid till bild- och ljudterminalerna hos informationstjänsten. Vid dem kan du avgiftsfritt titta och lyssna på programflödet som lagrats sedan 2009 samt göra informationssökningar.

Du kan titta och lyssna på deponerade program av originalkvalitet (både nya och gamla) i KAVI:s lokaler. Kom överens med personalen om besöket redan några veckor i förväg, för materialet måste först hämtas i lagret och visningsrummet ska reserveras.

Bild- och ljudterminalernas öppettider:
oktober-april mån 10-18, tis-fre 9-16
maj-september mån-fre 9-16

Informationstjänstens kontaktinformation

Informationstjänstens sekreterare Tuula Peltonen, tuula.peltonen@kavi.fi, 02953 38150

Kontaktinformation i fråga om visning av program av originalkvalitet:
Arkivarie Tero Halvorsen, tero.halvorsen@kavi.fi, 02953 38103

Besöksadress: Nationella audiovisuella institutet, Sörnäs strandväg 25 A, 5 vån, 00500 Helsingfors