Att titta och lyssna på program av originalkvalitet

 


Man kan titta och lyssna på deponerade program av originalkvalitet i KAVI:s lokaler.

Du ska komma överens om ditt besök några veckor i förväg, för materialet du vill titta eller lyssna måste hämtas från lagret och rummet för visning behöver reserveras. Endast en bråkdel av det gamla materialet har katalogiserats och numrerats, så därför tar det tid att leta fram det. När det gäller att titta och lyssna på program av originalkvalitet, kontakta
arkivarie Tero Halvorsen, tero.halvorsen@kavi.fi,
02953 38103.