Radio- och televisionsarkivet


Radio- och televisionsarkivet (RTVA) inrättades för att bevara den finländska radio- och tv-kulturen för kommande genarationer. Radio- och televisionsarkivet grundades i början av 2008 och dess verksamhet grundar sig på lagen om kulturmaterial, som innehåller förpliktelser för såväl radio- och tv-arkivet som programproducenterna.

Programflödet

Radio- och tv-arkivet har i uppgift att lagra de centrala inhemska radio- och tv-kanalernas programflöde och -uppgifter i sin helhet samt exempel på programflödet i ett hundratal andra kanaler. Digitalt programflöde och anknytande programuppgifter finns lagrade sedan början av 2009. Lagringen sker enligt en årlig plan som görs upp av KAVI och godkänns av Undervisnings- och kulturministeriet.
Man kan bläddra i och studera programflödet vid särskilda bild- och ljudterminaler som finns på sju orter.

Program av originalkvalitet

Lagen definierar de programtyper som ska deponeras i KAVI:s radio- och tv-arkiv som fysiska exemplar eller filer av originalkvalitet. Den här skyldigheten gäller programmens producenter. Program som sänts i Yles kanaler behöver inte levereras till KAVI:s radio- och tv-arkiv, för Yle har hand om arkiveringen av dem.

KAVI:s radio- och tv-arkiv tar emot gammalt radio- och tv-material, som har sänts i andra än Yles kanaler. I samlingen ingår för tillfället bland annat MTV Oy:s gamla filmarkiv samt Moon TV:s och Radio Citys arkiv. De äldsta programmen är från 1962. Man kan titta och lyssna på det gamla materialet i KAVI:s lokaler.