Publikationer


KAVI publicerar och ger ut inspelningar och böcker, till glädje för alla vänner av vår audiovisuella kultur.

I publikationerna från vår enhet för mediefostran och bildprogram hittar du kostnadsfritt material riktat till fostrare.