Att främja den audiovisuella kulturen

En av Nationella audiovisuella institutets uppgifter är att främja den audiovisuella kulturen i Finland. I praktiken sker det på flera olika sektorer: i form av visningsverksamhet, filmfostran, biblioteks- och informationstjänst och utställnings- och publikationsverksamhet.
Komisario Palmun erehdys

KAVI ordnar filmvisningar på Kino Regina i Helsingfors. Filmserierna täcker hela filmhistorien från dess tidiga skeden till samtidsfilm. Här visas såväl klassisker som återfunna pärlor, omfattande retrospektiv som upptäcktsfärder till genrernas historia. Programmet omfattar också enastående evenemang från biokonserter till seminarier. Inom visningsverksamheten ordnas regionserier på sju olika orter.

KAVI bedriver också samarbete med flera filmfestivaler och organisationer. En viktig samarbetspart är Helsingfors universitet som tillsammans med institutet arrangerar föreläsningsserier och anknytande visningsserier.

Institutets bibliotek betjänar i sin tur sina kunder som ett specialbibliotek för av- och filmbranschen med ett unikt utbud i vårt land. I biblioteket kan man också bläddra i den omfångsrika klippsamlingen om filmer och filmskapare.

Filmfostran utgör i dag en viktig del av arbetet för att främja den audiovisuella kulturen. På Kino Regina och i de regionala serierna ordnas skolföreställningar, till vilka det också finns läromaterial. Skolorna kan också delta i olika verkstäder. Hösten 2013 öppnades webbplatsen Filmstigen med en databank samt gratis filmexempel som lärarna kan använda i filmfostran.

Forskningsverksamheten kring film resulterar årligen i utgivningen av flera verk på området. KAVI:s samlingar presenteras också för publiken genom olika utställningar. Det internationella kulturutbytet koncentrerar sig på samarbete med flera utländska instanser, främst i form av filmföreställningar.