Samling av museiföremål

KAVI:s samling av museiföremål beskriver arbetet på olika sektorer av filmbranschen med fokus särskilt på material med anknytning tull Finlands filmhistoria. Den ständigt växande samlingen innehåller apparater och material som använts i filmning, laborering, distribution, som till exempel kameror, klippbord, projektorer, rekvisita, skådespelares rollkläder och biografmöblemang.

I samlingen finns också laterna magica-apparater, som tillhör den tradition av bildåtergivning som föregick filmen för flera hundra år sedan. De flesta föremål kommer dock från ljudfilmens tid, från perioden mellan 1930-talet och vår tid.

Samlingar utökas i huvudsak genom donationer. Nyttjanderätten till de filmer som deponeras hos KAVI stannar oftast hos deponenten men i fråga om museiföremålen försöker institutet få dem i sin ägo. För tillfället finns det över 16 000 föremål i KAVI:s samlingar.

Personal

Antto Kärkkäinen, museitekniker
tfn 040 5854 395, antto.karkkainen@kavi.fi