Videosamlingen

Nationella audiovisuella institutets videosamlingar består av friexemplaren av alla video- och dvd-filmer som hyrts ut eller sålts i Finland, upptagningar av filmer och program gjorda med videoteknik samt för forskningsändamål gjorda dvd- och videokopior av inhemska filmer.

Lagen om friexemplar, som för filmarkivets del trädde i kraft 1981, har förpliktat producenter, importörer och distributörer av videoupptagningar att överlåta friexemplar av alla videoupptagningar som producerats eller förts in i landet i fler av 50 exemplar. Den gamla lagen om friexemplar ersattes av Lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial, som trädde i kraft i början av 2008.

Mera information om videosamlingen:
Mari Kiiski, arkivarie
Tfn. 02 953 38114, mari.kiiski@kavi.fi