Nyttjanderätt

Depositionsavtalet förpliktar KAVI att följa upp användningen av sina deponenters material och vid behov informera om sådant som hänger samman med dem. Innan materialet (filmkopior, filmöverföringar, fotografier o.dyl.) kan överlåtas för bruk utom institutet ska kunden skaffa filmdistributörens, deponentens eller rättighetsinnehavarens tillstånd för ändamålet i fråga.

KAVI tar hand om och förmedlar med försäljning av deponerat material med tillstånd av ägarna och anvisar vid behov kunder vidare till rättighetsinnehavarna.

De samlingar som Nationella audiovisuella institutet själv förvaltar består av Suomi-Filmis och Finlands Filmindustris långa spelfilmer, biografvisningsrättigheterna till Teuvo Tulios filmer samt Suomi-Filmi Oy:s omfattande arkiv av dokumentärfilmer.