Filmrelaterat material

I samlingarna av filmrelaterat material finns över 450 000 inhemska fotografier från 1800 olika filmer. De utländska fotografierna är 500 000 stycken från 20 000 olika filmer. De inhemska och utländska affischtitlarna är över 12 000, manuskripttitlarna över 20 000.

Enheten levererar och lånar ut fotografier och affischer samt avdrag på dem till sina kunder. Fotografier och affischer ger endast till utlåning, varefter de lämnas tillbaka till arkivet.

Materialet i Nationella audiovisuella institutets samlingar är inte till salu. Foto- och affischlån debiteras enligt prislistan. För allt utlånat material debiteras en serviceavgift oavsett användningen av materialet. I enhetens lokaler är det dessutom möjligt att studera filmers manuskript och reklammaterial. Att utreda nyttjanderätten ligger alltid på användarens ansvar.

Kunden kan bekanta sig med arkivmaterial i institutets lokaler genom att på förhand beställa tid av arkivarierna.

Mera information:
Olavi Similä, ansvarig för dokumentavdelningen, arkivarie
Tfn. 02 953 38121, olavi.simila@kavi.fi