Digitala tjänster

Nationella audiovisuella institutets enhet för digitala tjänster ansvarar för att överföra det inhemska filmarvet i digital form.

För den breda publiken visar sig digitaliseringen i allt starkare satsningar på den egna visningsverksamheten men också i serien av utgivna dvd-filmer. De nyaste i institutets klassikerserie är Valentin Vaalas filmer En rik flicka (1939) och Fröken Brushuvud (1943)  samt Aleksandr Ptusjkos finsk-sovjetiska Kalevala-filmatisering Sampo (1959).

Digitaliseringen av inhemska filmer

Långa inhemska biograffilmer digitaliseras enligt en plan som görs upp årligen. Målet är att garantera att även digitaliserade biografer har tillgång till det inhemska filmarvet. Utgångspunkten är följaktligen att göra en digital visningskopia DCP (Digital Cinema Package) av filmerna.

I de filmer som digitaliseras ingår årligen några filmer som ska restaureras. De är sådana filmer som det finns efterfrågan på och vars visningsrättigheter är klarlagda. Varje år digitaliseras dessutom ett tiotal filmer som distribueras som upptagningar.

Nationella audiovisuella institutet försöker i mån av möjlighet ta hänsyn till visningsverksamhetens och filmfestivalernas behov. Man prioriterar filmer, som saknar en ordentlig visningskopia eller räddat material i filmformat.

Vid sidan av långfilmerna digitaliseras och vid behov restaureras även kortfilmer och dokumentärer. Det är i regel efterfrågan som avgör vilka filmer som väljs ut.

Alla filmer som ska restaureras behandlas med 4k-resolution. Vi strävar efter att digitalisera även de flesta andra 35 mm breda utgångsmaterialen med 4k-resolution och utföra efterarbetet med 2k- eller 4k-standard beroende på film. Alla räddningsscanningar görs med 4k-resolution. Ljudet digitaliseras alltid som minst 24 bits vid provtagningsfrekvensen 96 kHz.

Vår strävan är att den digitala visningskopian till sitt innehåll ska vara så lika som möjligt som premiärkopian. Censurerade avsnitt återinförs inte, såvida de inte gjorts efter premiären. Om det är osäkert vilken form den slutliga filmen har haft, är det i samband med kopian angett enligt vilka källor den har satts samman (t.ex. utgående från manuskriptet).

Ambitionen är att den digitala kopian inte bara till sitt innehåll utan också tekniskt ska var så lika som premiärkopian. Tanken är att i ljus- och ljudbestämning, digital restaurering, ljudbehandling och mastring uppnå samma uttryck av filmen som premiärpubliken i tiden fått uppleva. Mera information om de digitala tjänsterna ges av:

Pekka Tähtinen, specialplanerare, enhetens chef
Tfn. 0295 3381 09, pekka.tahtinen@kavi.fi