Den utländska filmsamlingen

Nationella audiovisuella institutet strävar efter att bevara kopior på alla finsktextade utländska filmer som distribuerats i Finland. Kopiorna behövs också när institutet utövar sitt filmpedagogiska uppdrag. Samlingen breddas och utökas i samarbete med producenterna och importörerna.