Databasen Tenho

Filmdatabasen Tenho innehåller en katalogisering av alla i Finland producerade eller på biografer visade utländska filmer, filmografi- och premiäruppgifter samt finsk- och svenskspråkiga titlar.

På kundterminalerna kan besökarna också söka information om filmrelaterat arkivmaterial (filmer och videor, fotografier, affischer, manuskript, klippböcker, innehållsbeskrivningar, filmbroschyrer).

Tenho innehåller elementär information om alla långfilmer och otaliga kortfilmer som distribuerats (granskats) i Finland. Om inhemska långfilmer och nyare inhemska kortfilmer finns mer detaljerade uppgifter.

Institutets kunder kan fritt söka information om filmer på kundterminalen i biblioteket. Man kommer också åt en del av materialet i Tenho via KAVI:s portal Elonet.