Ohjeita tuottajille


Kotimaisten televisio- ja radiotuottajien on lain mukaan talletettava ohjelmansa radio- ja televisioarkistoon.

Talletusvelvollisuuden piiriin kuuluvia ohjelmia ovat näytelmäteokset, dokumentit, audiovisuaaliset taideteokset sekä ohjelmat, jotka perustuvat kirjalliseen teokseen, sävellysteokseen tai muuhun alkuperäiskäsikirjoitukseen. Talletusvelvollisuus koskee kotimaisen tuottajan valmistamia televisio- ja radio-ohjelmia. Talletus on tehtävä 90 päivän kuluessa ohjelman ensilähetyksestä.

Talletusvelvoitteen piiriin kuuluvat teokset >>

Laissa määritellyt radio- ja tv-ohjelmat tulee toimittaa arkistoon alkuperäislaatuisina eli master-tasoisina fyysisinä tallenteina tai tiedostoina. Tärkeintä on se, että laatu on alkuperäistä tasoa vastaava eli paras mahdollinen.

Lisätietoa talletusformaatista ja vaadittavista perustiedoista >>

Ohjelmatietojen keruu ja luettelointi on olennainen osa tallennus- ja tallettamisprosessia. Ohjelmien käytettävyyttä parantaa se, että niistä on olemassa myös tekijä- ja esitystiedot. Jotta kaapattu ohjelmavirta voidaan saada järjestelmässä käytettäväksi, se täytyy kytkeä ohjelmatietoihin. Sama koskee master-tasoisia talletuksia.

Lisätietoa ohjelmatietojen toimittamisesta >>

Lain velvoittamien talletusten lisäksi KAVI ottaa harkintansa mukaan vastaan vapaaehtoisia talletuksia ennen vuotta 2008 Ylen ulkopuolisilla kanavilla lähetetyistä radio- ja tv-ohjelmista.

Lisätietoa vapaaehtoisista talletuksista >>