Alla Nationella audiovisuella institutets (KAVI) tjänster (biograferna Kino Regina och Kino Tulio, KAVIs regionella visningar, bibliotek och lokal i Sörnäs, Helsingfors) är stängda tills vidare. KAVI följer aktivt med situationen och myndighetsanvisningarna för att förebygga spridingen av coronaviruset.