Publikationer

Beställ tryckta guider kostnadsfritt här.

Barn och media – en guide för uppfostrare

En stor del av dagens informationssökning, inlärning, kommunikation och trivsel sker med hjälp av olika medier. Media har en stor inverkan också på barnens liv. Guiden Barn och media är en kortfattad översikt över media som en del av familjernas liv. I den görs en djupdykning i det medieinnehåll som barn använder och dess betydelse i vardagen. Vid varje kapitel ges användbara tips, som ni kan använda till att familjen diskutera användningen av media samt tillsammans komma fram till vilka sätt att använda media som känns bäst för just er familj och vardag.

Barn och media (pdf)
Barn och medier – en lättläst broschyr (pdf)

Flaskpost i mediehavet: empatiska färdigheter genom mediefostran

Hur hänger media och empati ihop? Ökar medierna ensamheten eller gemenskapen? Kan man öka förståelsen mellan människor med hjälp av media? Flaskpost i mediehavet granskar medierna särskilt med tanke på tillgång till information, lyssnande, interaktion, självuttryck och påverkan. De genomgående temana är breda empatiska färdigheter och främjande av yttrandefriheten.

Flaskpost i mediehavet (pdf)

Mediekartans kännare – material för mediefostran som handlar om känslor och media

Känslor spelar en stor roll i mediekulturen. Vi skrattar, rörs, blir uttråkade och arga när vi har att göra med olika medieinnehåll, -enheter och -situationer. Materialet för Mediekartans kännare innehåller information, verksamhetsmodellen och övningar för mediefostran. Utgångspunkterna för verksamhetsmodellen är barnets egen erfarenhet och mediekulturen. Målet är att man ska utveckla sin mediekunskap samt lära sig identifiera och bli medveten om känslor som media väcker och deras påverkningsmetoder även genom att skapa eget medieinnehåll.

Mediekartans kännare, under 8 år (pdf)
Mediekartans kännare, 6–12 år (pdf)
Mediekartans kännare, över 12 år (pdf)

Titta på oss – anvisningar för lekfull produktion av videor i småbarnsgrupper

Smarttelefoner och andra enheter som lämpar sig för videoinspelning är vardagsmat i småbarnsfamiljer, och skolelever använder dem själva. Det är roligt att med hjälp av egna videor visa bekanta saker åt andra barn, eller åt vuxna. Titta på oss- modellen är riktad till fostrare som jobbar med små barn på daghem, i grundskolans lägre klasser eller inom någon hobbyverksamhet.

Titta på oss (pdf)

Sex i media – material för mediefostran för unga

Materialet Sex i media är riktat till proffs som arbetar med ungdomar, årskurs 8 och äldre. Materialet består av facktexter, förslag på diskussionsämnen och uppgifter, och behandlar tre olika ämnesområden som stöder varandra: sexuellt innehåll i kommersiell media, framställning av genus, samt porr som sexualupplysning. Materialet är ämnat att användas tillsammans med videon Sex i media.

Sex i media (pdf)

Digitala guldgrävare – information och uppgifter om stora datamängder på nätet

Materialet Digitala guldgrävare producerades inför Mediekunskapsveckan 2015, och innehåller information och uppgifter om big data. Fokus ligger främst på insamlandet av information om internetanvändare, och på informationens användningssyften. Med hjälp av materialet kan man reflektera över den egna rollen som informationsgivare och -nyttjare.

Digitala guldgrävare (pdf)

Nappade du på klickbetet? – Information om klicknyheter på nätet samt förslag på övningar

Detta material innehåller information om och uppgifter relaterade till klicknyheter som publiceras på nätet, hur digital journalistik genererar pengar samt den omvälvning som nyhetsmedia genomgår, något som digitaliseringen, mobila enheter och sociala medier starkt bidragit till.

Nappade du på klickbetet? (pdf)

Information om åldersgränserna -broschyr

Åldersgränsen är en varning om filmens, televisionsprogrammets eller det digitala spelets potentiell skadlighet för barn.

Tietoa ikärajoista / Information om åldersgränserna (pdf)

Affisch om publicering av bilder

”Jag tog en bild av en kompis och vill lägga den på nätet. Vad nu?”

Affisch (pdf)

MEKUs handlingsprogram

MEKUs handlingsprogram är en av de resurser som används för att främja en god medieläskunnighet och en trygg mediemiljö. I vårt handlingsprogram lyfter vi fram funktioner för åren 2013-2017 med målet att främja mediefostran och en trygg mediemiljö.  Funktionerna överensstämmer med MEKUs kärnverksamhet och undervisnings- och kulturministeriets God Mediekunnighet.
Nationella riktlinjer 2013-2016
.

MEKUs handlingsprogram (pdf)

Mer publikationer på finska, engelska och ryska >>