Kontaktinformation

Adress:
Nationella audiovisuella institutet
Sörnäs strandväg 25A
00500 Helsingfors

Öppetider: mån-fre 9:00-16:15
Tel. 0295 338 000
E-post: fornamn.efternamn@kavi.fi

Adress för e-fakturor
EDI-kod:
003702458728005
FO-nummer:
0245872-8-005
momsregistreringsnummer:
FI02458728
Förmedlarens kod (Itella):
003710948874

Personal

Enhetschef
Saara Salomaa, special rådgivare, vikarie för enhetschef, tel: 0295 338 014 eller 050 577 5899
Martti Lahti, biträdande direktör/enhetschef 
Leo Pekkala, biträdande direktör/enhetschef (tjänstledig 1.7.2018 - 31.10.2020),

Tillsyn över tillhandahållande av bildprogram
Maarit Pietinen, överinspektör, tel. 0295 338 002 eller 045 3101 411. Anträffbar onsdagar, torsdagar, och fredagar.
Saara Kanerva, bildprogramfunktionär, tel: 0295 338 004 eller 050 4301 627
Mirja Kosonen, bildprogramfunktionär, tel: 0295 338 003 eller 050 4301 573

Klassificering av bildprogram, klassificerarutbildning och tillsyn över klassificering
Leena Karjalainen, special rådgivare, tel: 0295 338 001 eller 050 4390 767
Teppo Esko, special rådgivare, tel: 0295 338 012 eller 050 430 1535
Hanna Happo, special rådgivare, tel: 0295 338 011 eller 050 430 0622
Kristiina Niinikoski, byråsekreterare, tel: 0295 338 005 eller 050 430 1647

Mediefostran
Saara Salomaa, special rådgivare, tel: 0295 338 014 eller 050 577 5899
Tommi Tossavainen, planerare, tel: 0295 338 010 eller 045 310 1412
Julia Alajärvi, projektledare (Finnish Safer Internet Centre), tel: 0295 338 009 eller 050 434 4229
Lauri Palsa, projektledare (Finnish Safer Internet Centre), tel: 0295 338 015 eller 050 411 6212

ICT och förevisningsteknik
Ville Sohn, ansvarig för ICT tjänst, tel: 0295 338 016 eller 050 433 5309
Jarno Lehtonen, ICT planerare, tel: 0295 338 013 eller 050 430 1546