Enheten för mediefostran och bildprogram

Nationella audiovisuella institutets Enheten för mediefostran och bildprogram (MEKU) har som uppgift att samordna och främja mediefostran, att övervaka utbudet av film, upptagningar, tv-program, data- och videospel samt att förvalta och utveckla klassificeringssystemet med hjälp av vilket klassificering av bildprogram verkställs i enlighet med lagen om bildprogram. Målet med verksamheten är att trygga barnets utveckling och välfärd i mediemiljön.

MEKU kan på eget initiativ klassificera ett bildprogram och se till att en leverantör uppfyller sina skyldigheter med hjälp av anmärkning och vite.