Utvecklingsprogrammet Nylitteracitet


Framsida » Medieutbildning » Utvecklingsprogrammet Nylitteracitet

Utvecklingsprogrammet Nylitteracitet ska stödja undervisningen i informations- och kommunikationsteknologi.

Syftet med utvecklingsprogrammet Nylitteracitet är att stärka den digitala kompetensen, medieläskunnigheten samt programmeringsfärdigheterna bland barn och unga inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Programmet är en del av undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsprogram Utbildning för alla åren 2020–2022.

Utbildningsstyrelsen svarar för programhelheten som berör digital kompetens, och i arbetet medverkar även en projektgrupp bestående av sakkunniga. Utvecklingsprogrammet genomförs i samarbete med Nationella audiovisuella institutet, som koordinerar helheterna som berör medieläskunnighet och programmering.

Inom programmet kommer man att för olika åldersgrupper och årskurser inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen utarbeta kunskapsbeskrivningar för digital kompetens, medieläskunnighet och programmering. Målet är att 2021–2022 genomföra utvecklingsprojekt där preliminära kunskapsbeskrivningar tas i bruk. Därtill kommer man att på basis av kunskapsbeskrivningarna producera exempel på innehåll som kan användas som stöd för undervisningen. Innehållet publiceras med en cc-licens.

Av olika utredningar som genomförts 2019 och 2020 (bl.a. Digiajan peruskoulu) framgår att det förekommer betydande skillnader mellan skolorna och kommunerna vad gäller undervisningen i informations- och kommunikationsteknologi, medieläskunnighet och programmering. Målet med beskrivningarna som utarbetas inom ramen för utvecklingsprogrammet är att stödja implementeringen av de nuvarande grunderna för planen för småbarnspedagogik, grunderna för förskoleundervisningens läroplan och grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Innehållet ger läraren en konkret beskrivning av vad man bör fästa uppmärksamhet vid i undervisningen.

Välkommen till kick off-tillfället för utvecklingsprogrammet Nylitteracitet den 1 oktober. Programmet går på finska och anmälningar tas emot fram till den 30 september.

KICK OFF -TILLFÄLLE

Ytterligare information

  • Sari Murtonen, projektspecialist, tel: 029 533 8018 eller 050 5355 481 (finskspråkig koordinator)
  • Johanna Sommers-Piiroinen, projektspecialist, tel: 02953 38062 eller 050 4754 534 (finskspråkig koordinator)

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@kavi.fi

  • Projetkoordinator Alexandra Nordström, fr.o.m. 1.10.2020 (svenskspråkig koordinator)
  • Projektkoordinator Päivi Leppänen, tfn 029 533 1941 (finskspråkig koordinator)

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@oph.fi