Utvecklingsprogrammet Nylitteracitet


Utvecklingsprogrammet Nylitteracitet ska stödja undervisningen i informations- och kommunikationsteknologi, medieläskunnigheten och programmeringfärdigheterna.

Syftet med utvecklingsprogrammet Nylitteracitet är att stärka den digitala kompetensen, medieläskunnigheten samt programmeringsfärdigheterna bland barn och unga inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

Utbildningsstyrelsen svarar för programhelheten som berör digital kompetens och Nationella audiovisuella institutet svarar för helheten som berör medieläskunnighet, samt för programmeringsfärdigheterna som ingår i båda helheterna. Den svenskspråkiga helheten koordineras vid Utbildningsstyrelsen. Programmet är en del av undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsprogram Utbildning för alla åren 2020–2022.

I arbetet medverkar även projektgrupper bestående av sakkunniga. I vardera projektgruppen ingår ett tiotal sakkunniga från hela Finland. I utvecklingsprogrammet deltar också sakkunniga, utbildningsanordnare och anordnare av småbarnspedagogik, lärare samt barn och unga.

Inom programmet kommer man att för olika åldersgrupper och årskurser inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen utarbeta kunskapsbeskrivningar för digital kompetens, medieläskunnighet och programmering. Målet är att 2021–2022 genomföra utvecklingsprojekt där preliminära kunskapsbeskrivningar tas i bruk. Därtill kommer man att på basis av kunskapsbeskrivningarna producera exempel på innehåll som kan användas som stöd för undervisningen. Innehållet publiceras med en cc-licens.

Ytterligare information

  • Sari Murtonen, projektspecialist, tel: 029 533 8018 eller 050 5355 481 (finskspråkig koordinator)
  • Leena Pylkkö, projektspecialist, tel: 0295338046 tai 0504733534 (finskspråkig koordinator)

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@kavi.fi