Mediefostran

I Finland förbättras möjligheterna för alla att utveckla sin mediekunskap. Betydande mediekunskap, som bidrar till ett bra liv, är en medborgarskicklighet för alla.

Mediekunskapsvecka:

Mediekunskapsveckan är en temavecka med syfte att förstärka mediakunskapens roll i uppfostran. Under veckan ska barn och unga få möjligheten att utveckla sina mediakunskaper samtidigt som de vuxna skall få stöd i sitt sätt att i uppfostran inkludera mediakunskap.

Mediekunskapsveckan är en nationell händelse som alltid äger rum andra veckan i februari. Under veckan pågår aktiviteter, kampanjer och evenemang i bl.a. skolor, bibliotek, förskolor, ungdomsgårdar och i olika hobbygrupper. Aktiviteterna riktar sig till att besvara frågor och diskutera kring mediala fenomen, detta tillsammans med barn, ungdomar och vuxna. Material från mediekunskapsveckan kan även användas som inspiration för hela årets mediekunskapsarbete.

Det är totalt ca 50 nationella organisationer som deltar i planeringen och genomförande av temaveckan. Organisationerna representeras i huvudsak av utbildning, barn- och ungdomsarbete, mediekultur, kommunikation samt IT-sektorn. Som koordinator för veckan fungerar KAVI (Nationella audiovisuella institutet) som även bär ansvaret för informationsspridningen om veckan. Temaveckan internationaliseras i och med firandet av den internationella Safer Internet Day, som förutom i EU-länderna även firas i andra världsdelar.

Vi lever i en tidsålder där grundläggande mediekunskaper hos individen är central och nödvändig. Behovet av mediekunskaperna hos individen har i sin tur ökat behovet av s.k. mediefostran i såväl skolor som hemma, men också i andra sammanhang inkluderande media. En kunnig och ansvarsfull mediebrukare är ingen slump utan en följd av fostran och omgivningens påverkan.

Under Mediekunskapsveckan visualiseras och aktualiseras det arbete som många organisationer, föreningar samt företag bedriver under året för att främja mediefostran. Utifrån de olika aktiviteterna och kampanjerna kan sedan skolorna och andra deltagare välja och följa de aktiviteter m.m. som lämpar sig bäst för dem.

Ladda ner materialen –  Mediakunskapsskolan

De nationella riktlinjerna för medieutbildning

I slutet av 2019 publicerade utbildnings- och kulturministeriet gemensamma riktlinjer för medieutbildning. Med deltagande av mer än hundra organisationer i fältet sammanfattades visionen om medieutbildningens framtid till tre gemensamma mål:

– omfattande medieutbildning

– utbildning av hög kvalitet i media och

– systematisk medieutbildning.

Utöver de gemensamma målen och åtgerder som vidtags för att uppnå dessa, är riktlinjerna också ett medel för att få en översikt över den nuvarande situationen i Finland. Det kan stödja planering och utveckling av medieutbildningsarbete, till exempel målsättning eller uppsökning.

www.medianlukutaitosuomessa.fi