Material

Tryckfärdiga symboler för åldersgränsmärkning 

Symbol för åldersgräns K18

Kriterier för åldersgränser som används vid klassificeringen av bildprogram 

Broschyren Information om åldersgränser  

Den förnyade broschyren om åldersgränserna innehåller grundläggande uppgifter om åldersgränser och symbolerna för åldersgränserna. Beställ broschyrer här

Broschyren finns tillgänglig på finska och svenska.  

Affischen Information om åldersgränser 

Den förnyade affischen ger grundläggande information om bl.a. innehållssymboler och flexibilitet gällande åldersgränser. Lämplig som informationsinslag för till exempel kunder på biografer. Beställ affischer här

Affischen finns tillgänglig på finska och svenska.  

Affischen Information om åldersgränser för digitala skärmar 

En affisch som är skräddarsydd för digitala skärmar ger grundläggande information om bl.a. innehållssymboler och flexibilitet gällande åldersgränser. Lämplig som informationsinslag för till exempel kunder på biografer. 

Ladda ner affischen på finska och svenska.   

Informationsskyldigheten vid tillhandahållande av bildprogram 

Rapport om resultaten av tillsynsenkäten. 

(Publicerad 24.9.2020) 

Utredning om åldersgränser för bildprogram 

Hur väl känner man till åldersgränserna i finländska barnfamiljer? Och följs åldersgränserna? I KAVI:s och Kulturpolitiska forskningscentret Cupores rapport granskas åldersgränserna för bildprogram för föräldrar till barn under 18 år samt iakttagandet av åldersgränserna i familjerna. 

(Publicerad 21.9.2020) 

Anvisningar för IKLU-användare:  

Sökanvisningar för systemet med åldersgränser 

API-sökning