Kontaktinformation


Adress:

Nationella audiovisuella institutet
Sörnäs strandväg 25A
00500 Helsingfors

Öppetider: mån-fre 9:00-16:15
Tel. 0295 338 000
E-post: fornamn.efternamn@kavi.fi

Adress för e-fakturor
EDI-kod:
003702458728005
FO-nummer:
0245872-8-005
momsregistreringsnummer:
FI02458728
Förmedlarens kod (Itella):
003710948874

Personal

Enhetschef
Leo Pekkala, biträdande direktör/enhetschef, tel. 02953 38008 och 045 852 7799

Tillsyn över tillhandahållande av bildprogram
Erika Lauri, överinspektör, 0295 338 056 och 050 4772 945
Milja Lampinen, bildprogramfunktionär, tel: 0295 338 007

Klassificering av bildprogram, klassificerarutbildning och tillsyn över klassificering
Leena Karjalainen, special rådgivare, tel: 0295 338 001
Hanna Happo, special rådgivare, tel: 0295 338 011 (tjänstledig)
Jarno Virtanen, special rådgivare, tel: 0295 338 043
Nelli Kampman, rådgivare, tel: 0295 338 054 och 050 4310 250

Saara Halonen, sekreterare, tel: 0295338024 (tjänstledig 1.3.–31.8.2023)

ICT och förevisningsteknik
Ville Sohn, ansvarig för ICT tjänst, tel: 0295 338 016
Jarno Lehtonen, ICT planerare, tel: 0295 338 013