Kontaktinformation

Nationella audiovisuella institutet

Besöksadress: Sörnäs strandväg 25 A, 5. våningen (i hörnet av Gökgränden och Sörnäs strandväg)
postadress: PB 16, 00501 Helsingfors

Med kollektivtrafik:
bussarna 16, 55, 55K
metro: Fiskehamnen och Sörnäs
spårvagnar 6, 6T, 7A, hållplats Gökgränden

tel. 0295 338 000
kavi@kavi.fi

Öppettider (mån-fre): 9–16.15

Bibliotek

Öppettider: mån-fre 10–16 (+ mån 10–18 i okt-april)

Lån kan också återlämnas i brevlådan i gatuplanet.

Det har förekommit tekniska, av oss oberoende problem, med att nedre dörren och hissarna inte alltid varit öppna på måndagar efter klockan 16.15. Vi beklagar det här. Om hissen inte fungerar kan man ringa oss på tel. 0295 338 006 så kommer vi ner och hämtar besökarna.

Kundtjänst: 02 953 38006
e-post: kirjasto@kavi.fi

Personal:
Tiina Junttila, klipparkivet, tel. 0295 338 112
Timo Matoniemi, bibliotekarie, informationstjänst, tel. 02953 38119

Kino Regina

Ode Helsingfors centrumbibliotek, Tölöviksgatan 4, 00101 Helsingfors
tel. 0295 338 131
esitystoiminta@kavi.fi 

Kino Tulio

Sörnäs strandvägen 25, 5 vån. 00500 Helsingfors
tel. 0295 338 000
esitystoiminta@kavi.fi