Radio- och televisionsarkivet


Arbetar sedan 2008 för den inhemska radio- och tv-kulturen.
  1. Framsida
  2.  » 
  3. KAVI som myndighet
  4.  » Radio- och televisionarkivet

Radio- och televisionsarkivet (RTVA) grundades för att se till att det finska radio- och tv-kulturarvet bevaras för kommande generationer.

Verksamheten i det 2008 grundade radio- och televisionsarkivet bygger på lagen om kulturmaterial. Den ställer krav på såväl radio- och televisionsarkivet som på programproducenter.

En mer detaljerad presentation av enheten hittar du här.