Främjande av den audiovisuella kulturen


En av det Nationella audiovisuella institutets viktigaste uppgifter är att främja den finska audiovisuella kulturen.

I praktiken sysslar flera av institutets olika verksamhetsområden med detta: förevisningsverksamheten, filmfostran, biblioteks- och informationstjänsterna, samt utställnings- och publikationsverksamheten.

Huvudscenen för institutets förevisningsverksamhet ligger i Helsingfors. Biografen Orion hann sköta denna uppgift i ärevördiga trettio år, men i januari 2019 flyttade verksamheten till Kino Regina i Helsingfors huvudbibliotek Oodi.

Förevisningsserierna täcker hela filmens historia, allt från dess tidigaste skeden till idag. Här förevisas såväl klassiker som nyfunna pärlor, breda retrospektiva program, upptäcktsfärder i filmens genrehistoria, samt andra unika evenemang, allt från kyrkomusik till seminarier.

Kino Reginas maskinrum är utrustat för att motsvara all de höga krav som ställs på vår förevisningsverksamhet. Vårt exceptionella maskinrum innehåller förutom modern digi- och ljudteknik även de bästa tänkbara förutsättningarna för förevisning av traditionell film. För första gången i filmarkivets historia har KAVI nu möjlighet att i egen biograf förevisa bland annat 70 mm film och cinemascope-filmer på det sätt som formaten förutsätter.

Vi ordnar förevisningar under sex dagar i veckan, från tisdag till söndag, och i genomsnitt tre förevisningar per dag.

Dessutom ordnar vi inom vår förevisningsverksamhet regionala förevisningsserier på åtta orter utanför Helsingfors.

KAVI samarbetar även med ett flertal filmfestivaler och organisationer. Helsingfors universitet är för oss en viktig samarbetspart. Vi arrangerar tillsammans föreläsningsserier, och i anslutning till dem förevisningsserier.

KAVIs bibliotek betjänar sina kunder i egenskap av ett specialbibliotek för den audiovisuella och filmbranschen. Bibliotekets urval är unikt för vårt land. Här erbjuds kunderna även möjlighet bläddra i vårt digra urklippsarkiv över filmer och filmskapare.

Filmfostran utgör idag en betydande del av vårt arbete för att främja den audiovisuella kulturen. Förevisningar riktade till adjungerade skolor och läroinrättningar besöks årligen av cirka 8000 barn och unga.

Under hösten 2013 öppnades Filmstigen som ger filmfostrare tillgång till en databank samt kostnadsfria filmprover som stöd för den filmfostrande verksamheten. KAVI även har deltagit i bland annat det nationella projektet Taidetestaajat under läsåren 2017–2018 och 2018–2019.

Därtill utger KAVI publikationer i anslutning till filmforskningen, och förevisar även de egna samlingarna i både publikationer och utställningar.

Vårt internationella kulturutbyte fokuserar på samarbete med ett flertal utländska instanser, närmast i form av filmförevisningar..