Ledning och ansvarspersoner

Kontaktuppgifter till KAVIs ledning och till verksamhetsenheternas ansvarspersoner

Personalens e-postadresser har formatet förnamn.efternamn@kavi.fi. Tilläggsinformation hittar du i presentationerna av enheter och tjänster.

Ledningen

Riitta Vanhatalo

direktör

+358 2953 38048

Kommunikation

Outi Heiskanen

kommunikationschef

+358 2953 38116 

Vilma Hakala

kommunikationsdesigner

+358 2953 38051

Filmarkivering och digitalisering

Mikko Kuutti

biträdande chef

+358 2953 38151

Främjande av den audiovisuella kulturen

Kirsi Raitaranta

biträdande chef

+358 2953 38106

Radio- ja televisionsarkivet

Mervi Leino-Niemelä

biträdande chef

+358 2953 38107

Mediefostran och bildprogram

Saara Salomaa

tf. biträdande chef

+358 2953 38014