Ledning och verksamhet

Nationella audiovisuella institut (KAVI) är en institution som underlyder undervisnings- och kulturministeriet, och institutets verksamhet är lagstadgad.

Till KAVIs lagstadgade uppgifter hör att arkivera filmer och tv- och radioprogram, att bedriva forskning i anslutning till dessa, att övervaka bildprogramutbudet, och att främja mediefostran.