Ledning och verksamhet

  1. Framsida
  2.  » 
  3. KAVI som myndighet
  4.  » Förvaltningen

Nationella audiovisuella institut (KAVI) är en institution som underlyder undervisnings- och kulturministeriet, och institutets verksamhet är lagstadgad.

Till KAVIs lagstadgade uppgifter hör att arkivera filmer och tv- och radioprogram, att bedriva forskning i anslutning till dessa, att övervaka bildprogramutbudet, och att främja mediefostran.