Info om deponering

Av alla finska filmer som förevisas offentligt måste en krypterad förevisningskopia (i DCP-format) levereras till oss senast inom fem år från färdigställandet, eller om filmen inte gjorts i DCP-format, i något annat möjligt förevisningsformat. Dessutom ska även filmens tryckdugliga affischoriginal och pressbilder levereras.

Deponeringen är kostnadsfri och rubbar på inget sätt rådande ägarskapsförhållanden. Deponenten får filmen för eget bruk kostnadsfritt och inom skälig tid. Deponeringen baserar sig på lagen om kulturmaterial.

Tilläggsuppgifter:
Tommi Partanen, ansvarig arkivarie, det inhemska filmarkivet, tfn 02 953 38125