Filmarkivering och digitalisering


Filmarkivering är lagstadgad i Finland sedan 1984.

Staten har förbundit sig att ta hand om arkiveringen av den inhemska film-, tv- och radiotraditionen. Ursprungligen omfattade lagstiftningen endast filmarkivering. 2008 trädde lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial i kraft och lyfte fram såväl tv, radio som nätbaserat material till samma nivå som filmen.

AV-kulturens alster består inte i evighet utan speciella åtgärder. Det bästa exemplet på detta är filmen. Utan adekvata förvaringsomständigheter och regelbundet underhåll bleknar filmernas färger, kopiorna börjar falla sönder och själva filmmaterialets sammansättning förändras.

Målet för det nationella audiovisuella institutets arbete med samlingarna och arkiveringen är att garantera en lång och stabil framtid för både gamla och nya filmer