Mediefostran och bildprogram


KAVIs enhet för mediefostran och bildprogram koordinerar nationell mediefostran, utbildar klassificerare för bildprogram, och övervakar deras verksamhet, samt övervakar bildprogramutbudet.

Läs mer om åldersgränser och klassificering av bildprogram.

En detaljerad presentation av KAVIs medieutbildning och mediefostran tillsammans med kontaktuppgifter hittar du här.