Från och med 1.12.2023 verkar Nationella audiovisuella institutet (KAVI) i nya utrymmen. Den nya besöksadressen är Ekogatan 2 C, 00530 Helsingfors. Postadressen ändrar inte utan är fortsättningsvis PL 16, 00501 Helsingfors.

Flytten kommer att orsaka förändringar i kundtjänsten på olika sätt ända in på år 2024.

KAVI:s bibliotek har redan stängt sina dörrar på grund av flyttförberedelser. Verksamheten fortsätter i de nya utrymmena i början av 2024. Närmare information om öppningstidpunkten och andra detaljer meddelas senare. Förfallodagen för befintliga lån har flyttats så att lånen gäller tills biblioteket öppnar igen.

På grund av flytten kommer filmmaterialsamlingarnas kundtjänst att vara stängd från medlet av oktober fram till årets slut. Kundtjänsten kommer i gång igen i de nya utrymmena i januari. För närmare information kontakta arkivarie Tommi Partanen/filmtjänster (tommi.partanen@kavi.fi), arkivarie Mari Kiiski/videotjänster (mari.kiiski@kavi.fi) och arkivarie Olavi Similä/följematerial (olavi.simila@kavi.fi).

Radio- och TV-arkivets kundterminaler i Sörnäs är tillgängliga ända till slutet av november. I december betjänar RTVA i mån av möjlighet. Förhandsboka om du vill besöka oss på plats. För närmare information kontakta informationssekreterare Tuula Peltonen (tuula.peltonen@kavi.fi).

Kino Reginas verksamhet berörs inte av att KAVI flyttar, utan biografen betjänar alla filmintresserade helt normalt enlighet sitt program.

Om du har ärende till KAVI:s utrymmen i november eller december ska du kontakta din kontaktperson eller KAVI:s reception (kavi@kavi.fi, 0295 338 000) innan ditt besök.