Kontaktuppgifter


Nationella audiovisuella institutet och Kino Tulio

Besöksadress: Sörnäs strandväg 25, femte våningen
Postadress: PB 16, 00501 Helsingfors
tfn 0295 338 000 (central), e-post kavi@kavi.fi 

OBS! Vid samtal till nummer som börjar med 0295 är samtalskostnaden för uppringaren via landförbindelse i hela landet lokalnätsavgiften enligt anslutningsavtal, och via mobiltelefon en avgift enligt anslutningsavtalet.

KAVIs amtliga e-postadresser har formatet förnamn.efternamn@kavi.fi

Öppet vardagar: 8–16.15 (OBS! Aftnar för helg till kl. 13)

Bibliotekets öppethållningstider: må–fre 10–16 (må 10–18 oktober–maj)

Öppethållningen av ingången på gatuplanet och hissarna har på grund av orsaker som vi inte kunnat påverka störts av tekniska problem under måndagar efter kl. 16.15. Om hissen inte fungerar, ring biblioteket på tfn 0295 338 006.

Hur når man er lättast?

Med offentlig trafik: bussarna 16 och 55. Metro: Fiskehamnen och Sörnäs. Hinderfri ingång från Tavastvägen endast längs Vilhelmsgatan. I ändan av Gökgränd finns det höga trappor. 

Kino Regina

Centralbiblioteket Oodi, Tölöviksgatan 4, 00101 Helsingfors
tfn. 0295 338 131
esitystoiminta@kavi.fi 

Kino Regina slår upp dörrarna en halv timme före den första föreställningen, och stänger när den sista föreställningen börjar om inte annat anges. Programuppgifter och biljettförsäljning på biografens egen webbplats.

Hinderfrihet

Kino Regina nås hinderfritt på ingångsplanet i centralbiblioteket Oodi, i byggnadens norra ända. Oodis huvudrutter (även till salen) är märkta med taktil skyltning. Biografen är utrustad med ett Blind Square system för hörapparat. I biografens foajé finns en hinderfri toalett, och toaletterna på källarplanet nås med hiss. Teatern har två rullstolsplatser, och därtill kan hela första raden användas som rullstolsplatser.