Arkivtjänster

KAVI erbjuder mångsidiga arkivtjänster, allt från digitalisering till klassificeringstjänster för bildprogram och till förevisningsverksamhet på olika håll i landet.

Våra kostnadsfria tjänster består i de deponeringstjänster som orsakar endast minimala utgifter, samt tjänster i anslutning till internationellt kulturutbyte. Till samma kategori hör även informationstjänster på basnivå, till exempel telefontjänster, anvisningar för informationsanskaffning, samt presentationer av KAVIs verksamhet för besökande grupper. 

Mer ingående utredningsarbeten gällande KAVIs material debiteras däremot enligt rådande prislista. Vi tillämpar även timdebitering för bland annat fakturering av konservatorstjänster, och expediering av material.

Lagen om grunder för avgifter till staten från 1992, samt förordningen om grunder för avgifter till staten från 2005 reglerar avgifterna för vår avgiftsbelagda verksamhet.

Undervisnings- och kulturministeriet fastställer i förordningen även avgifter för offentligrättsliga åtgärder för enheten för mediefostran och bildprogram.