Bildprogramsnämnden

Bildprogramsnämnden är en besvärsinstans som behandlar besvär som anförts över Nationella audiovisuella institutets beslut om klassificering av bildprogram.

Bildprogramsnämnden består av en ordförande och en vice ordförande samt fyra andra medlemmar, som var och en ska ha en personlig ersättare. Statsrådet förordnar medlemmarna och ersättarna för tre år i sänder. 

Nämndens ordförande och vice ordförande ska ha avlagt högre högskoleexamen i juridik. Av de andra medlemmarna och ersättarna ska vissa vara förtrogna med frågor som gäller barns utveckling och vissa med visuell kommunikation. Nämnden kan anlita sakkunniga. 

Nämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden, en medlem som är förtrogen med frågor som gäller barns utveckling och minst en annan medlem är närvarande. Som nämndens beslut gäller den åsikt som flertalet av medlemmarna omfattar. Om rösterna faller lika, gäller som nämndens beslut den åsikt som är förmånligare för den som anfört besvär. 

Besvärsanvisning till Bildprogramsnämnden (på finska) 

Bildprogramsnämndens sammansättning under mandatperioden 1.4.2024–31.3.2027 

(Beslutet fattades vid statsrådets allmänna sammanträde 8.2.2024) 

Ordförande: juris kandidat, projektledare Tuula Lybeck 
Vice ordförande: juris kandidat, regeringsråd Joni Hiitola  
Medlem: medicine licenciat, specialistläkare i barnpsykiatri Janna Manninen (medicine doktor Riikka Riihonen
Medlem: pedagogie doktor Reijo Kupiainen (filosofie doktor Heta Mulari)
Medlem: pedagogie doktor Satu Valkonen (filosofie magister, specialist på mediepedagogik Marjo Kovanen
Medlem: filosofie doktor, forskare Jaakko Seppälä (filosofie doktor, arkivchef Outi Hupaniittu