Kan åldersgränsen ändras?


 

Motiverad respons kan leda till en omklassificering av bildprogrammet.

Om åldersgränsen för en film, ett televisionsprogram eller annat bildprogram, verkar vara för låg eller hög, kan vem som helst ge respons. Motiverad respons kan leda till en omklassificering av bildprogrammet. 

En part som är missnöjd med ett klassificeringsbeslut som fattats av en klassificerare av bildprogram kan skriftligen begära omprövning hos Nationella audiovisuella institutet

I fråga om ett klassificeringsbeslut som fattats av KAVI får en part som är missnöjd med beslutet begära omprövning genom att lämna in ett skriftligt besvär till bildprogramsnämnden.