Hur fastställs åldersgränserna?

 

En klassificerare av bildprogram som utbildats och godkänts av KAVI bedömer innehållet i filmen, televisionsprogrammet eller det digitala spelet och ger det en åldersgräns enligt klassificeringskriterierna. I samband med klassificeringen placeras också symbolerna för åldersgränser och innehåll. Symbolerna ska finnas i samband med tillhandahållandet av bildprogrammen. När åldersgränsen fastställs bedöms bildprogrammets våldsamma, ångestframkallande, sexuella innehåll eller innehåll med rusmedelsbruk och dess eventuella skadliga effekter på barnets utveckling 

Barnets förmåga att förstå sina upplevelser utvecklas med åldern. När barnets känsloliv och tankesätt utvecklas hjälper det även barnet att förstå upplevelser av filmer, televisionsprogram och spel. Syftet med åldersgränsen är att skydda barnets utveckling. Utifrån undersökningar vet man till exempel att det kan vara skadligt för barn att se kraftigt våld i program. Skadeverkningarna kan vara till exempel svårigheter att somna, mardrömmar eller rädsla. Skadligt medieinnehåll kan också synas i barnets beteende i form av ökad oro eller aggressivitet. 

Läs mer om grunderna för åldersgränserna och innehållets skadlighet: Alla grunder. (på finska)

PEGI 

Digitala spel ska på samma sätt som filmer och televisionsprogram vara försedda med märkningar som berättar om deras skadliga innehåll. I fråga om åldersklassificeringen av spel godkänns i Finland det alleuropeiska systemet för åldersgränser för spel PEGI (Pan-European Game Information). 

Vid fastställandet av åldersgränserna för spel beaktar PEGI förutom våld, sex, ångest och användning av rusmedel även diskriminering, hasardspel och svordomar. PEGI informerar också med hjälp av en innehållssymbol om att verkliga pengar kan användas under spelets gång. Åldersgränserna 3, 7, 12, 16 och 18 berättar inte om spelets tekniska svårighet eller lämplighet för personer i en viss ålder, utan varnar för att innehållet är skadligt. Åldersangivelsen 3 innebär att spel är tillåtet för alla åldrar.