Ge respons på åldersgränserna och hur de följs


KAVI tar emot respons om åldersgränserna för bildprogram, iakttagandet av dem och tillhandahållandet av bildprogram i Finland.  

Övriga kontakter, frågor och förfrågningar per e-post till adressen kirjaamo@kavi.fi.  

Ge respons

Respons kan ges bland annat om följande: 

Åldersgränser som klassificerats för bildprogram 

Om du anser att åldersgränsen för en film, ett televisionsprogram eller ett annat bildprogram är för låg eller för hög kan du ge respons på den. Motiverad respons kan leda till en omklassificering av bildprogrammet. 

Du kan också ge respons om märkningarna för åldersgränser och innehåll. 

En del bildprogram behöver dock inte klassificeras och märkas med åldersgräns- och innehållssymboler, om de med stöd av 9–10 § i lagen om bildprogram är befriade från klassificerings- och märkningsskyldigheten.

Om du bifogar dina kontaktuppgifter till responsen, meddelar vi dig om din respons leder till åtgärder. Det är möjligt att ge respons anonymt.

KAVI övervakar inte utländska tjänsteleverantörers (t.ex. YouTube, Netflix, HBO Max, Disney+) verksamhet, så respons på dessa tjänsters åldersgränser och innehåll ska riktas till tjänsteleverantören. 

Respons på åldersgränserna för PEGI-spel kan ges till PEGI-organisationen med responsblanketten: https://pegi.info/sv/page/contact-us 

Iakttagande av åldersgränser för bildprogram 

Det är förbjudet att erbjuda en minderårig ett bildprogram om åldersgränsen för programmet är 18 år. 

Tillhandahållaren av bildprogram är skyldig att se till att ett bildprogram vars åldersgräns är 7, 12 eller 16 år inte finns tillgängligt att ses för barn under denna åldersgräns.

Tv-bolagen har kommit överens om att ett bildprogram med åldersgränsen 18 visas inte före klockan 23. När åldersgränsen för programmet är 16, visas det efter kl. 21. I fråga om de lägre åldersgränserna finns det inga begränsningar av visningstiden, men bolagen har förbundit sig att beakta barnskyddsperspektivet och barnens tittarvanor när de placerar program i sitt utbud. 

Försäljning, spridning, uthyrning, utlåning och annat tillgängliggörande för allmänheten 

Inspelningar av bildprogram som erbjuds i Finland (till exempel DVD, Blu-ray) ska enligt lagen om bildprogram ha en finsk åldersgräns- och innehållsmärkning. I digitala spel godkänns också en europeisk PEGI-åldersgräns- och innehållsmärkning.  

En del bildprogram behöver dock inte klassificeras och märkas med åldersgräns- och innehållssymboler, om de med stöd av 9–10 § i lagen om bildprogram är befriade från klassificerings- och märkningsskyldigheten.  

Den som tillhandahåller inspelningarna ska iaktta åldersgränserna, dvs. inspelningen får inte säljas, hyras ut eller på annat sätt göras tillgänglig för den som är yngre än åldersgränsen. 

Beställningsprogram- och streamningstjänster

Bildprogram som tillhandahålls inom beställningsprogram- och streamningstjänster som är etablerade i Finland ska vara klassificerade med åldersgränser och försedda med åldersgräns- och innehållssymboler, om inte bildprogrammet är befriat från klassificering och märkning. 

 KAVI övervakar inte verksamheten hos tjänsteleverantörer som är etablerade utomlands (t.ex. YouTube, Netflix, HBO Max, Disney +), så respons om åldersgränserna och innehållet i dessa tjänster ska riktas till tjänsteleverantören.